Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2012

9674 2be8 420
Reposted fromdubtofuckstep dubtofuckstep

September 26 2012

Reposted frommaybeyou maybeyou viatwice twice
4414 4c7f 420
Reposted fromclitoris clitoris viatwice twice
Reposted fromlugola lugola viatwice twice

September 05 2012

kurwa. przespałabym się z Tobą
— mam na to ochotę

August 04 2012

July 26 2012

July 19 2012

7345 91f1 420
Reposted fromtwice twice

July 05 2012

Jeśli ludzie są ze sobą blisko i emocjonalnie i fizycznie, to lubią to i wzajemnie się wypełniają. Ale intymność możliwa jest tylko wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie- gdy pozostajemy sobą. Możemy posiedzieć sobie w ulubionej piżamie i nieułożonych włosach, nie martwić się gdy burczy nam w brzuchu, a druga osoba to słyszy.. to też jest intymne.
Reposted fromMerlinka Merlinka viabansujdziwko bansujdziwko
-Napiłabym się z Tobą.
-Nie, bo to się skończy seksem.

...

-Napiłabym się z Tobą.
— ?
Reposted fromfendi fendi viabansujdziwko bansujdziwko

June 28 2012

5787 2b53 420
Kasse als Kind
8775 ebdf 420
omomomnomo *.*
Jedyny twój problem jest taki, że nie umiesz przyznać się do uczuć, które masz gdzieś tam w środku.

June 26 2012

5503 79df 420
Reposted fromsail sail viazamulasz zamulasz

June 24 2012

Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viazamulasz zamulasz

June 22 2012

0557 84f6 420
Reposted fromskins skins viadubtofuckstep dubtofuckstep
8732 f408 420
1272 f050 420
2248 3902 420
Reposted fromSTWRSK STWRSK viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl